تازه نوشته ام داغ بخوانید

چگونه مدیر فروش مان را دیوانه کنیم؟

روش های بسیاری برای دیوانه کردن مدیران فروش وجود دارد که اگر با آنها پدر کشتگی دارید و می خواهید هر چه سریعتر از مجموعه تان خارج شوند، لطفا

چرا نیروهایم به من احترام نمیگذارند؟

چند روز پیش بدلیل سردرد مرخصی گرفته بودم و خانه بودم. عصر با ماشین رفتم دنبال زدن آمپول و باقی ماجراها. از آنجاییکه مدیر ما دارای شهود غیبی می

بستگی دارد

ترم اول لیسانس، استاد بی اعصابی داشتیم که هر وقت وارد کلاس میشد به همه چیز گیر میداد و کسی از دستش در امان نبود. یک روز از آن

جلسه می خواهیم چه کار؟

تو یکی از جلسات عارضه سنجی، چالشی جالب داشتیم. پای ماشین آلات سنگین و جرثقيل هایی در میان بود که اگر درست عمل نمی‌کردند، خسارت های جانی و مالی

سیستم سازی کسب و کار

راننده از ساعت ۱۲ ظهر دم در انبار بود، کیفیت نمونه اولیه را تایید نکرده بود و اجازه تخلیه نمیداد. مدیر کیفیت هفته قبل بابت ورود بار مشکل دار