تازه نوشته ام داغ بخوانید

اهمیت رویه مند بودن

شرکت ما رویه های مشخصی داشت. مثلا اینکه در انتهای هر ماه برای پرداخت یک هزینه روتین باید یک نامه به کارشناس مالی می زدیم، بعد بهش زنگ می